Announcements

TANGAZO MUHIMU

Ndugu Mteja,

DUWASA haipokei FEDHA taslimu. Malipo yote yanafanyika kwa kutumia mitandao ya Read More

Posted On: Apr 15, 2021

TANGAZO

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) inawafahamisha Wateja wa...... Read More

Posted On: Nov 27, 2020

TANGAZO

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) kwa kushirikiana na Benki ya Equity wameanzish...... Read More

Posted On: Nov 27, 2020

TANZIA

Bodi, Menejimenti na Wafanyakazi wote wa DUWASA wanatoa pole kwa familia, ndugu na jamaa...... Read More

Posted On: Jul 08, 2020

TAARIFA KWA WATEJA WA DUWASA JUU YA MAENDELEO YA MATENGENEZO YA PAMPU KUBWA MBILI ZA VISIMA VYA MAJI AMBAZO ZILIHARIBIKA.

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) inawafahamisha Wateja wake na Wananchi wote wa Jiji l...... Read More

Posted On: Jun 23, 2020

TARATIBU ZA MALIPO

Ndugu Mteja, Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) imepewa jukumu na Serikali la kutoa hudu...... Read More

Posted On: Jun 12, 2020

JOB VACANCIES

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA MINISTRY OF WATER

DODOMA URBAN WATER SUPPLY A...... Read More

Posted On: Jun 12, 2020

MATUMIZI MAZURI YA MTANDAO WA MAJITAKA

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) inawakumbusha wateja wake na wananchi wote kwa ujumla...... Read More

Posted On: Aug 19, 2019

UTARATIBU MPYA WA MALIPO YOTE KWA HUDUMA ZA MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA MAZINGIRA MJINI DODOMA (DUWASA) KUPITIA MFUMO WA MALIPO WA SERIKALI (GePG)

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Dodoma (DUWASA) imefanya maboresho ya uimarishaji wa mfumo wa malipo...... Read More

Posted On: Aug 19, 2019